KDO JSME

Jsme výtvarná skupina, která našla své zázemí v prostředí ateliéru z. s. Baobab Praha (organizace věnující se lidem s duševním onemocněním). Do svého názvu jsme si dali označení „Plenér“, neboť naší hlavní činností je malování krajiny v exteriéru přímo pod širým nebem (při nepříznivém počasí a v zimním období pracujeme v ateliéru).

„Utíkáme“ před ruchem velkoměsta do přírody, kde se inspirujeme živým prostředím a atmosférou sycenou vzduchem a zářivým sluncem. Poznáváme rytmus dne, charakter ročního období, kouzelný svět stromů, lesů, vod i květin. Učíme se zaznamenat krásu světla, barev a tvarů, přitom však nezůstat jen na povrchu u vnější skutečnosti.

Spojuje nás především vzájemná tolerance, vztah k přírodě a chuť tvořit podle vlastních představ a volných fantazií. Technika i forma provedení je zcela libovolná; podstata spočívá v radosti ze společného zájmu a sdílené kreativity v bezprostředním zážitku vnímané reality a její proměny.

Hledáme svůj vlastní projev a způsob sebevyjádření, do něhož formujeme osobité myšlenky, pohledy, nálady, pocity, víru, ducha a přesvědčení. Výtvarná aktivita nám pomáhá udržet si duševní rovnováhu a rozvíjet svou osobnost a ryzí individualitu.

Tomáš Herna
a skupina „Plenér“,
z. s. Baobab Praha
E-mail: tomas.herna@baobab-zs.cz
https://baobabplener.rajce.idnes.cz
více 
 • 29 alb
 • 2 097 zobrazení

Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

 • květen až červenec
 • 10 zobrazení
 • 0
 • 00
 • září 2016 až červenec 2019
 • 143 zobrazení
 • 0
 • 00
 • září 2015 až červenec 2019
 • 170 zobrazení
 • 0
 • 00
 • leden 2016 až červenec 2019
 • 345 zobrazení
 • 0
 • 00
 • září 2016 až červen 2019
 • 92 zobrazení
 • 0
 • 00
 • září 2016 až květen 2019
 • 96 zobrazení
 • 0
 • 00
 • září 2016 až květen 2019
 • 76 zobrazení
 • 0
 • 00
 • loni v létě
 • 43 zobrazení
 • 0
 • 00
 • květen až září 2018
 • 51 zobrazení
 • 0
 • 00
 • 16.8.2018
 • 15 zobrazení
 • 0
 • 00
 • 16.8.2018
 • 32 zobrazení
 • 0
 • 00
"TVÁŘE VYSOČINY. Obrazy z letního plenéru"

Výstava představuje výtvarnou tvorbu - krajinomalbu, která vzešla ze dvou loňských několikadenních pobytů na Pelhřimovsku. Práce vznikly přímo v krajině, v místech, jež zachycují, a autenticky vystihují atmosféru, klima a prostředí Vysočiny, její malebný charakter a prostou, ale také nevšední krásu přírody.

Každý ze čtyř zastoupených autorů hledá vlastní pojetí motivu a zpracovává svůj niterný výtvarný prožitek v intenzitě, v jejímž odrazu se zhmotňuje tvůrčí vize dokládající malířovu schopnost vnímat, vstřebávat, přehodnocovat a propojovat vnější podněty. To, co na něho působí, co jej obklopuje, co v něm probouzí touhu vyznat se ze svých pocitů a myšlenek a vyjádřit a uchovat podstatu okamžiku, který můžeme vyjmout z konkrétního života a dané přítomnosti, mu umožňuje nalézt vlastní formu a osobitý styl, jimiž nazírá na bezprostřední skutečnost. Viděné se pojí s osobní zkušeností, vlastní představou, fantazií nebo také vzpomínkou, do nichž se promítá nálada, povaha a duševní stav a zrání výtvarníka ve chvíli vzniku obrazu. Dobře si toho povšimneme, když porovnáme ztvárnění jednoho a téhož záběru krajiny, avšak v pohledu dvou autorů, tedy když můžeme napřímo pozorovat projevy dvou různých individualit. Hutná barevná pasta a úsilí o plastičnost a pevný rámec obrazové plochy plynule přecházejí v poeticky snové, pastelové tóny jemných nuancí a barevných přechodů, uvolněný rukopis poskytuje ladné a měkké křivky, tvar pozbývá precizní naléhavosti. Jednou se klade zvýšený důraz na atmosférický účinek světla a vzduchu, kterým se potlačuje povšechný charakter a obecný význam místa a optika se mísí s iluzí, podruhé tvůrce vyzdvihuje konkrétní ráz a podobu krajiny způsobem, který dává vyniknout rytmické kresbě a názorně předmětným prvkům.

Zaznamenáme různé podoby dne a proměny počasí, kdy chladné a sychravé ráno střídá ostrý žár letního slunce, následuje oblačnost s mlhou a deštivými přeháňkami či teplý podvečer s obrysem měsíce. Krajina přechází od prvního plánu k horizontu a mezitím pozorujeme domky, stodoly a selská stavení, kopce, pole, lesy a louky, jednotlivé stromy, dálné obzory, vysokou klenbu oblohy. Je to výpověď o poznání jednoho malého úseku Vysočiny na vrcholu léta, jejíž tvář a krajina se na počátku srpna oddávají času žní a nakonec spějí až k prvním náznakům blížícího se podzimu, kdy již počíná foukat ze strnišť, ale v očekávání jsou ještě dny léta babího.

Vystavený soubor svědčí nejen o výtvarných schopnostech autorů, ale i o jejich vzájemné pospolitosti, tvůrčí pohodě, cílevědomosti a zdravém odhodlání čelit novým výzvám, jež tříbí ducha a dávají možnost širšího a ucelenějšího pohledu na svět.
více  Zavřít popis alba 
 • leden 2017 až srpen 2018
 • 170 zobrazení
 • 0
 • 00
 • 2.8.2018
 • 33 zobrazení
 • 0
 • 00
 • 12.7.2018
 • 13 zobrazení
 • 0
 • 00
 • 12.7.2018
 • 24 zobrazení
 • 0
 • 00
 • září 2016 až březen 2018
 • 71 zobrazení
 • 0
 • 00
 • září 2016 až únor 2018
 • 105 zobrazení
 • 0
 • 00
 • srpen až prosinec 2017
 • 115 zobrazení
 • 0
 • 00
 • podzim 2017
 • 93 zobrazení
 • 1
 • 00
"INSPIRACE OKRAJOVÉ PRAHY"

Autoři se zmocňují obrazu Prahy každý po svém tak, jak jim to dovoluje jejich subjektivní vnímání, technická dovednost a vlastní schopnost realizace tlumočit, přetvářet a odhalovat smysly i emočními zřeteli podbarvenou kvalitu „jednoho světa“.

V přístupu k námětu však nikterak nejde o pouhou přesnost a přímou charakteristiku místa, času, děje a vnějších ukazatelů a souvislostí; s realitou je nakládáno zcela volně a někdy je úplně potlačena, když ustupuje rajským snům, neurčitým představám, abstraktním pocitům či osobitým vzpomínkám. Smysl pro „posunutou realitu“, vzdávající se konkrétních vjemů a směřující ke stylizaci a idealizování zobrazovaného, umožňuje vyjádřit vlastní tvůrčí myšlenku, jež se odpoutává (nebo chce odpoutat) od žité přítomnosti a v patřičném výtvarném účinu vyjevuje místo, jaké možná je i není nebo jaké by mohlo být. Zůstává téma proměnné podoby města, které je zdrojem inspirace, ale jeho ztvárnění se v nevázaném poměru nebrání svérázným metaforám a poetickým vizím, hraničícím až s afektovaným projevem a naivitou.Proto vedle sebe uzříme pohádkovou živočišnou zahradu či expresivní kompozici s vlepenými reálnými prvky, stejně jako vcelku věrné a věcné zpodobení krajiny se zřejmými znaky optické skutečnosti.

Název výstavy je vlastně dvojsmyslný - lehce symbolický a zavádějící zároveň: vedle přírodních motivů pražských lesů a parků poukazuje na jádro české metropole, jejíž krásu, kulturu a odkaz věků nahlodávají dobové trendy a odchylky spojené s odosobněním života a individualismem na podkladě materiálního uvažování či necitlivosti, jež souvisejí se ztrátou duchovních hodnot. Dochází tak ke vzájemné konfrontaci, v níž se objevuje pohled na „město zelené“ plné čistého vzduchu, světla a vegetace, a také na město, které se jako by ztrácí, upadá a vzdaluje svým obyvatelům, když do jisté míry přichází o svou ryzost, zvláštní magii a genius loci; je to „město bezbarvé“, anonymní, roztříštěné a marně hledající svou pravou tvář.
více  Zavřít popis alba 
 • září 2016 až září 2017
 • 70 zobrazení
 • 0
 • 00
 • září 2016 až září 2017
 • 65 zobrazení
 • 0
 • 00
 • září 2016 až září 2017
 • 54 zobrazení
 • 0
 • 00
„DUŠE KRAJINY – DUŠE ČLOVĚKA“

Vystavenými pracemi jsme se pokusili vyjádřit skryté touhy, představy, pocity a prožitky, jež se dají v úplnosti jen těžko vyjádřit slovem. Hledáme cestu k obrazu a usilujeme o proniknutí do hloubky a pod povrch věcí. Chceme zachytit vnitřní procesy, to, co nevidíme, ale co bezprostředně cítíme.

Výstavu jsme spojili do dvou vzájemně se rozvíjejících témat, jež tvoří jeden celek: jsou to motivy krajiny a člověka, v kterých se odrážejí abstraktní niterné stavy, jež ovlivňují duševní rozpoložení. Vnímáme přírodu a její proměny v krajině: koncentrujeme se na její charakter a vlastní ustrojení, na její tvary a barvy. Chytáme světlo i stín, ticho i chvění, letní žár i vzduch po dešti, vůni i plynutí času. Malujeme přímo na místě, pod širým nebem, v přímém kontaktu se vším, co v nás probouzí neurčité myšlenky a vyvolává prchavé dojmy, nezvyklé pocity. Naším záměrem skutečně není jen vnější pohled na místo, které nás zaujalo: chceme jej na sebe nechat natolik působit, abychom odhalili jeho kořeny a podstatu, jež jej utváří. Toužíme najít rytmus krajiny, abychom se více sžili s přírodou, která nás obklopuje.

Na „duši krajiny“ navazují práce obracející se k „duši člověka“: zabývají se jeho prožíváním a představují psychické pochody, které jej ovlivňují a na které nějakým způsobem chtě nechtě reaguje. Cíleně tedy opouštíme konkrétní hmatatelnou představu spojenou s materiálními či fyzickými projevy a noříme se do hloubi samotné mysli. Přemýšlíme jak zobrazit sen, náladu nebo emoci, sílu či slabost, jak vylíčit strach, bolest nebo napětí, smutek i radost. Jak na papíře a výtvarnou formou předat osobní zkušenost, jak sdílet neznámé, nedosažitelné, nepředstavitelné. Jak se podělit o „jizvy na duši“, o temné chvíle pod tlakem neodbytné nemoci.

Do jaké míry se nám to podařilo, posuďte vy sami.
více  Zavřít popis alba 
 • září 2015 až duben 2017
 • 44 zobrazení
 • 0
 • 00

Nebyla nalezena žádná alba.

KDO JSME

Jsme výtvarná skupina, která našla své zázemí v prostředí ateliéru z. s. Baobab Praha (organizace věnující se lidem s duševním onemocněním). Do svého názvu jsme si dali označení „Plenér“, neboť naší hlavní činností je malování krajiny v exteriéru přímo pod širým nebem (při nepříznivém počasí a v zimním období pracujeme v ateliéru).

„Utíkáme“ před ruchem velkoměsta do přírody, kde se inspirujeme živým prostředím a atmosférou sycenou vzduchem a zářivým sluncem. Poznáváme rytmus dne, charakter ročního období, kouzelný svět stromů, lesů, vod i květin. Učíme se zaznamenat krásu světla, barev a tvarů, přitom však nezůstat jen na povrchu u vnější skutečnosti.

Spojuje nás především vzájemná tolerance, vztah k přírodě a chuť tvořit podle vlastních představ a volných fantazií. Technika i forma provedení je zcela libovolná; podstata spočívá v radosti ze společného zájmu a sdílené kreativity v bezprostředním zážitku vnímané reality a její proměny.

Hledáme svůj vlastní projev a způsob sebevyjádření, do něhož formujeme osobité myšlenky, pohledy, nálady, pocity, víru, ducha a přesvědčení. Výtvarná aktivita nám pomáhá udržet si duševní rovnováhu a rozvíjet svou osobnost a ryzí individualitu.

Tomáš Herna
a skupina „Plenér“,
z. s. Baobab Praha
E-mail: tomas.herna@baobab-zs.cz
https://baobabplener.rajce.idnes.cz

Aktivní od

10. prosince 2016

Pohlaví

neuvedeno

Datum narození

neuvedeno

Webová adresa

neuvedeno
reklama